Strona główna  » 

Regulamin Sklepu

Regulamin Sklepu

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
Sklep luxusdecor.eu adresowany jest zarówno do osób prywatnych jak i firm. Transakcje (zakupy) dokonywane są pomiędzy: Sprzedającym, którego reprezentuje sklep luxusdecor.eu, a Kupującym który jest reprezentowany przez osoby zarejestrowane w systemie, ale także przez osoby, które nie dokonają rejestracji.

 

2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klient przed dokonaniem zakupów w sklepie luxusdecor.eu ma możliwość do zarejestrowania w systemie sklepu. Dane podane przez klienta w formularzu rejestracyjnym są poufne. Dane podane przez klienta mogą być wykorzystywane jedynie w procesie realizacji zamówienia oraz celach marketingowych przez luxusdecor.eu. Poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego spowoduje uaktywnienie konta klienta w systemie sklepu. Poprzez zarejestrowanie się lub zalogowanie w sklepie, Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym. Przekazanie danych następuje na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133, poz. 883 z pózn. zm. Dane osobowe Kupującego zostają wprowadzone do bazy danych sklepu luxusdecor.eu.
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.
 
3. CENY
Oferta prezentowana na stronach sklepu luxusdecor.eu nie jest stanem magazynowym firmy. Wszystkie ceny prezentowane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek 23% VAT) podawanymi w polskich złotych. W przypadku sprzedaży za granicę, kwoty są przeliczane na walutę euro wg. kursu dnia NBP.

 

4. REALIZACJA ZŁOŻONYCH ZAMÓWIEŃ
W momencie zatwierdzenia i wysłania zamówienia przez Klienta, dochodzi do zawarcia umowy kupna sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu. Po otrzymaniu zlecenia, sklep przystępuje do realizacji zamówienia. W niektórych przypadkach sklep może skontaktować się z klientem w celu potwierdzenia zamówienia. Zamówiony towar wysyłany jest firmą kurierską lub naszą logistyką.

Sklep luxusdecor.eu zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówień, związanych z problemem dostępności surowca na rynku (EPS, XPS, MDF) i nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowy czas realizacji.

Sklep luxusdecor.eu umożliwia kupującym dokonanie transkacji za pomocą mechanizmu payU oraz przelewów internetowych, w tym również Kupujący ma możliwość dokonania zakupu za pobraniem i odbioru osobistego. Szczegółowe informacje dotyczące wyboru sposobu zapłaty znajdują się w menu po wybraniu odpowiedniego towaru.

Klient sam wybiera sposób zapłaty zgodnie z obowiązującym schematem np.: zakup sztukaterii z XPS i chęć dokonania przelewu zwykłego - wybór mechanizmu (payU lub przelew) - kwota do zapłaty. 

 

 

5. GWARANCJA, STAN PRZESYŁKI
Towar objęty jest pięcioletnią gwarancją. Wyłącza się odpowiedzialność sklepu luxusdecor.eu za uszkodzenia mechaniczne powstałe w czasie transportu towaru do Klienta. W przypadku dostarczenia towarów za pośrednictwem wyspecjalizowanego przewoźnika, Kupujący stwierdzający powstanie szkody transportowej jest zobowiązany wykonać akty staranności (protokół szkody) wymagane przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe /Dz. U. z 1995 r., Nr 119, poz. 575 z późn. zm./ dla zachowania odpowiedzialności przewoźnika, a w szczególności spowodować protokolarne ustalenie przez przewoźnika stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. O powstaniu szkody należy niezwłocznie powiadomić sklep luxusdecor.eu.
 
6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Sztukateria w naszym sklepie jest produkowana po złożeniu zamówienia przez klienta. Jako producent nie posiadamy stanów magazynowych, wyjątkiem mogą być jedynie najmniejsze rozmiary danego wzoru, a co za tym idzie, tylko one są traktowane jako produkt podlegający zwrotowi. Każdy inny wymiar sztukaterii traktowany jest jako indywidualny produkt który nie podlega zwrotowi. W przypadku typowych rozmiarów, klient może odstąpić od zawartej umowy kupna w terminie 14 dni, licząc od daty zakupu w formie pisemnej. Odstąpienie w formie pisemnej należy przesłać do Sklepu luxusdecor.eu elektronicznie lub listownie. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania ani uszkodzenia oraz powinien znajdować sie w oryginalnym opakowaniu, w którym został dostarczony do klienta. Za datę zakupu towaru uważa się datę nadania listu przewozowego. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w wypadkach świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanym z jego osobą.

 

7. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 Termin realizacji od 1-14 dni roboczych. Jest on zależniony od typu zamówienia (MDF, XPS, EPS) i czy jest ono robione na indywidualne potrzeby klienta, wg modeli i  wymiarów innych niż dostępne na stronie internetowej Sklepu.


8. KOSZTY PRZESYŁKI

Sprzedawca oferuje transport gratis przy zamówieniach

- sztukateria XPS, EPS powyżej 500 zł

- sztukateria MDF, PANEL 3D powyżej 1000 zł

System dolicza przy zamówieniu koszt transportu na jedną paczkę. Jeżeli zamówienie np z XPS nie przekracza 500 zł  i zajmuje 3 kartony sprzedawca ma prawo poinformować klienta i doliczyć opłatę za kolejne 2 kartony. 

 

9. Minimalny Pułap Cenowy Zamówienia

Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji zamówienia jeśli wartość sztukaterii MDF nie przekracza 500 zł (MDF surowy) bądź 1000 zł (MDF malowany). Punkt ten jest ściśle związany ze stanami magazynowymi surowców potrzebnyych do wyprodukowania zamówienia oraz samym kosztem ustawiania maszyn i narzędzi.

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sklep luxusdecor.eu nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie, wykorzystujące ID oraz hasło klienta. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją transakcji w Sklepie luxusdecor.eu strony rozstrzygać będą poprzez porozumienie Stron. W przypadku braku porozumienia rozstrzygniecie sporu zostanie oddane sądowi właściwemu dla siedziby Sklepu luxusdecor.eu. Każdy Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i jest każdorazowo związany postanowieniami Regulaminu w chwili dokonywania zamówienia w Sklepie.

 


Zdjęcia sztukaterii są poglądowe i efekt końcowy samego produktu może się nieco różnić od zaprezentowanego. Wynika to z różnorodności oferty pod względem wymiarów i zastosowaniem narzędzi do wycinania/obrabiania danej sztukaterii.
Sklep luxusdecor.eu nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z powodu braku towaru.