Strona główna  » 

Regulamin Sklepu

Regulamin Sklepu

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
Sklep luxusdecor.eu adresowany jest zarówno do osób prywatnych jak i firm. Transakcje (zakupy) dokonywane są pomiędzy: Sprzedającym, którego reprezentuje sklep luxusdecor.eu, a Kupującym który jest reprezentowany przez osoby zarejestrowane w systemie, ale także przez osoby, które nie dokonają rejestracji.

 

2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klient przed dokonaniem zakupów w sklepie luxusdecor.eu ma możliwość do zarejestrowania w systemie sklepu. Dane podane przez klienta w formularzu rejestracyjnym są poufne. Dane podane przez klienta mogą być wykorzystywane jedynie w procesie realizacji zamówienia oraz celach marketingowych przez luxusdecor.eu. Poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego spowoduje uaktywnienie konta klienta w systemie sklepu. Poprzez zarejestrowanie się lub zalogowanie w sklepie, Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym. Przekazanie danych następuje na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133, poz. 883 z pózn. zm. Dane osobowe Kupującego zostają wprowadzone do bazy danych sklepu luxusdecor.eu.
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.
 
3. CENY
Oferta prezentowana na stronach sklepu luxusdecor.eu nie jest stanem magazynowym firmy. Wszystkie ceny prezentowane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek 23% VAT) podawanymi w polskich złotych. W przypadku sprzedaży za granicę, kwoty są przeliczane na walutę euro wg. kursu dnia NBP.

 

4. REALIZACJA ZŁOŻONYCH ZAMÓWIEŃ
W momencie zatwierdzenia i wysłania zamówienia przez Klienta, dochodzi do zawarcia umowy kupna sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu. Po otrzymaniu zlecenia, sklep przystępuje do realizacji zamówienia. W niektórych przypadkach sklep może skontaktować się z klientem w celu potwierdzenia zamówienia. Zamówiony towar wysyłany jest firmą kurierską lub naszą logistyką.

Sklep luxusdecor.eu zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówień, związanych z problemem dostępności surowca na rynku (EPS, XPS, MDF) i nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowy czas realizacji.

Sklep luxusdecor.eu umożliwia kupującym dokonanie transkacji za pomocą mechanizmu payU oraz przelewów internetowych, w tym również Kupujący ma możliwość dokonania zakupu za pobraniem i odbioru osobistego. Szczegółowe informacje dotyczące wyboru sposobu zapłaty znajdują się w menu po wybraniu odpowiedniego towaru.

Klient sam wybiera sposób zapłaty zgodnie z obowiązującym schematem np.: zakup sztukaterii z XPS i chęć dokonania przelewu zwykłego - wybór mechanizmu (payU lub przelew) - kwota do zapłaty. 

 

 

5. GWARANCJA, STAN PRZESYŁKI
Towar objęty jest pięcioletnią gwarancją. Wyłącza się odpowiedzialność sklepu luxusdecor.eu za uszkodzenia mechaniczne powstałe w czasie transportu towaru do Klienta. W przypadku dostarczenia towarów za pośrednictwem wyspecjalizowanego przewoźnika, Kupujący stwierdzający powstanie szkody transportowej jest zobowiązany wykonać akty staranności (protokół szkody) wymagane przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe /Dz. U. z 1995 r., Nr 119, poz. 575 z późn. zm./ dla zachowania odpowiedzialności przewoźnika, a w szczególności spowodować protokolarne ustalenie przez przewoźnika stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. O powstaniu szkody należy niezwłocznie powiadomić sklep luxusdecor.eu.
 
6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Klient może odstąpić od zawartej umowy kupna w terminie 14 dni, licząc od daty zakupu w formie pisemnej. Odstąpienie w formie pisemnej należy przesłać do Sklepu luxusdecor.eu elektronicznie lub listownie. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania ani uszkodzenia oraz powinien znajdować sie w oryginalnym opakowaniu, w którym został dostarczony do klienta. Za datę zakupu towaru uważa się datę nadania listu przewozowego. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w wypadkach świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanym z jego osobą.

 

7. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 Termin realizacji od 1-14 dni roboczych. Jest on zależniony od typu zamówienia (MDF, XPS, EPS) i czy jest ono robione na indywidualne potrzeby klienta, wg modeli i  wymiarów innych niż dostępne na stronie internetowej Sklepu.


8. KOSZTY PRZESYŁKI

Sprzedawca oferuje transport gratis przy zamówieniach

- sztukateria XPS, EPS powyżej 500 zł

- sztukateria MDF, PANEL 3D powyżej 1000 zł

System dolicza przy zamówieniu koszt transportu na jedną paczkę. Jeżeli zamówienie np z XPS nie przekracza 500 zł  i zajmuje 3 kartony sprzedawca ma prawo poinformować klienta i doliczyć opłatę za kolejne 2 kartony. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sklep luxusdecor.eu nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie, wykorzystujące ID oraz hasło klienta. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją transakcji w Sklepie luxusdecor.eu strony rozstrzygać będą poprzez porozumienie Stron. W przypadku braku porozumienia rozstrzygniecie sporu zostanie oddane sądowi właściwemu dla siedziby Sklepu luxusdecor.eu. Każdy Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i jest każdorazowo związany postanowieniami Regulaminu w chwili dokonywania zamówienia w Sklepie.

 


Zdjęcia sztukaterii są poglądowe i efekt końcowy samego produktu może się nieco różnić od zaprezentowanego. Wynika to z różnorodności oferty pod względem wymiarów i zastosowaniem narzędzi do wycinania/obrabiania danej sztukaterii.
Sklep luxusdecor.eu nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z powodu braku towaru.